AKTUALNOŚCI

22 sierpnia 2023

 Wróć do strony głównej

Szczyt BRICS - grupy państw rozwijających się - po raz pierwszy od 14 lat, czyli od momentu utworzenia tego ugrupowania wzbudził zainteresowanie u światowych mediów. BRICS jest grupą luźno związanych ze sobą państw, które w swoim założeniu mają pracować nad opracowaniem nowego systemu walutowego, oraz zreformowaniu ONZ. Jednakże realnym celem tego ugrupowania jest pozbawienie USA roli hegemona na świecie. Głównym członem BRICS są Rosja, Chiny i Indie, czyli stare ,,mocarstwo", główny rywal Stanów Zjednoczonych oraz potencjalne nowe mocarstwo. W owej grupie znajduje się jeszcze Brazylia i RPA, gdzie odbywa się tegoroczny szczyt. Niedawna agresja na Ukrainę oraz wojna handlowa USA z Chinami pobudziła dyskusje o przeobrażeniu tego luźnego związku w poważny polityczny sojusz. Zainteresowanie przyłączeniem się do nowego potencjalnego sojuszu wyraziła już m.in. Argentyna, Indonezja, Nigeria, Białoruś, Iran oraz Arabia Saudyjska. Aktualnie BRICS reprezentuje 40% światowej populacji oraz 1/4 światowej gospodarki. 

Rozszerzenie BRICS?